นายพิชยา เจริญสันต์
นายด่านศุลกากรแม่สอด

รายงานสถิติและข่าวสาร


ประกาศกรม/กระทรวง

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 23 เข้าชมวันนี้
  • 832 เข้าชมเดือนนี้
  • 41,404 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรแม่สอด 287 หมู่ 1 ถ.สายเอเซีย ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โทรศัพท์ 0-5556-3095 ต่อ 23-5108
e-Mail : 74130000@customs.go.th

ข่าวด่านศุลกากรแม่สอด


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 โครงการกิจกรรม 5 ส ทำความดีด้วยหัวใจ "Big Cleaning Day" ด่านศุลกากรแม่สอด12 พฤษภาคม 2563506
2 นายสมศักดิ์ สุขสมโสตร์ นายด่านศุลกากรแม่สอด นำคณะผู้บริหารพร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ร่วมใจปลูก "ต้นรวงผึ้ง" ต้นไม้มหามงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ณ บริเวณหน้าอาคาร ที่ทำการด่านศุลกากรแม่สอด12 พฤษภาคม 2563902
3 ^_^ เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ^_^22 มิถุนายน 2563572
4 ด่านศุลกากรแม่สอด ร่วมกันทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร 146 ปี และวันครบรอบวันก่อตั้งด่านศุลกากรแม่สอด 80 ปี4 กรกฎาคม 2563589
5 กรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ดูงานร่วมด่านศุลกากรแม่สอด21 กรกฎาคม 2563472
6 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรณี จัดซื้อพัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 กรกฎาคม 2563444
7 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก (พนักงานขับรถ)17 สิงหาคม 25631,258
8 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256428 สิงหาคม 2563621
9 ประกาศผลคัดเลือก พนักงานขับรถ ด่านศุลกากรแม่สอด7 กันยายน 2563571
10 ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก เรื่อง รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือ21 ธันวาคม 2563414
11 ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25643 มิถุนายน 2564314
12 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมทาสี อาคารที่ทำการด่านตรวจห้วยยะอุฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์4 มิถุนายน 25641,041
13 การขายทอดตลาดของกลาง วันที่ 22 มิถุนายน 256421 มิถุนายน 2564400
14 ผู้ชนะราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและทาสี ตามประกาศด่านศุลกากร ลงวันที่ 4 มิ.ย. 6421 มิถุนายน 2564357
15 ประกาศกด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง1 กรกฎาคม 2564597
16 การขายทอดตลาดของกลาง วันที่ 20 กรกฏาคม 256417 กรกฎาคม 2564494
17 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256530 กรกฎาคม 2564437
18 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง แจ้งให้ผู้มีสิทธิไปรับเงินสินบนและรางวัล ณ ด่านศุลกากรแม่สอด4 สิงหาคม 2564386
19 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง ลงวันที่ 21 กันยายน 256423 กันยายน 2564584
20 ^_^ นายสมศักดิ์ สุขสมโสตร์ นายด่านศุลกากรแม่สอด พร้อมผู้บริหาร เป็นผู้แทนกรมศุลกากรมอบโล่ที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ^_^30 กันยายน 2564761
21 ^_^ ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ตรรวจสอบสัมภาระและหีบห่อชนิดติดตั้งถาวร จำนวน 2 เครื่อง ^_^19 ตุลาคม 2564428
22 -ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง แจ้งให้ผู้มีสิทธิมารับเงินสินบนและรางวัล ณ ด่านศุลกากรแม่สอด-20 ตุลาคม 2564441
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อเครื่อง X-Ray 2 เครื่อง19 พฤศจิกายน 2564428
24 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุราชการที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ต่อไปอีก8 ธันวาคม 2564335
25 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุที่ได้มาจากการดำเนินงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและทาสี อาคารที่ทำการด่านตรวจศุลกากรห้วยยะอุฯ22 ธันวาคม 2564407
26 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง แจ้งให้ผู้มีสิทธิมารับเงินสินบนและรางวัล13 มกราคม 2565383
27 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง แจ้งให้ผู้มีสิทธิมารับเงินสินบนและรางวัล ณ ด่านศุลกากรแม่สอด17 มีนาคม 2565313
28 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง แจ้งให้ผู้มีสิทธิมารับเงินสินบนและรางวัล ณ ด่านศุลการกรแม่สอด31 สิงหาคม 2565209
29 ประกาศเผยแพร่แผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256631 สิงหาคม 2565204
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา14 กันยายน 2565171
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา14 กันยายน 2565169
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรณีจ้างเหมาทำความสะอาดด่านศุลกากร OSS X-RAY14 กันยายน 2565161
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรณีเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร14 กันยายน 2565170
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรณีจ้างเหมาพนักงานดูแลสวน14 กันยายน 2565178
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรณีรักษาความปลอดภัย ด่านศุลกากร OSS X-RAY14 กันยายน 2565185
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด พรมแดนแห่งที่2 ปี256614 กันยายน 2565176
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ปี256614 กันยายน 2565206
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยสถานที่เก็บรถยนต์14 กันยายน 2565178
39 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากร31 ตุลาคม 2565245
40 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรของด่านศุลกากรแม่สอด7 พฤศจิกายน 2565272
41 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่มีสภาพชำรุด 3 รายการ22 พฤศจิกายน 2565197
42 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด ที่ 18/2565 เรื่อง แจ้งให้ผู้มีสิทธิมารับเงินสินบนและรางวัล ณ ด่านศุลกากรแม่สอด28 พฤศจิกายน 2565192
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรณี จัดซื้อวัสดุสำนักงาน29 พฤศจิกายน 2565165
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพ ซ่อมแซม และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการ29 พฤศจิกายน 2565194
45 บทความหลักการขั้นตอนพิธีการศุลกากร การนำเข้า-ส่งออก นอกทางอนุมัติ มาตรา 86 วรรค 221 ธันวาคม 2565247
46 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อด่านศุลกากรแม่สอด พ.ศ. 256610 มกราคม 2566221
47 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด ที่ 8/2566 เรื่อง แจ้งให้ผู้มีสิทธิมารับเงินสินบนและรางวัล ณ ด่านสุลกากรแม่สอด21 เมษายน 2566203
48 การประชาสัมพันธ์ 'หลักสูตรตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร' รุ่นที่ 85/2566 (แม่สอด)18 พฤษภาคม 2566280
49 การประชาสัมพันธ์ การจัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัยในการนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราว24 พฤษภาคม 2566151
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยอด 23,800 บาท29 มิถุนายน 2566171
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยอด 7,888.36 บาท29 มิถุนายน 2566162
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา นายสมรวย จันพอ20 กรกฎาคม 2566152
53 +++ ด่านศุลกากรแม่สอดจับกุมบุหรี่ลักลอบนำเข้า จำนวน 379 หีบห่อ (75,800 มวน)15 สิงหาคม 2566193
54 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง17 สิงหาคม 2566191
55 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง17 สิงหาคม 2566241
56 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง25 สิงหาคม 2566194
57 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสอบเช็คสภาพและเปลี่ยนคลัทช์รถยนต์ราชการ28 สิงหาคม 2566138
58 มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน ด่านศุลกากรแม่สอด5 กันยายน 2566158
59 ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการนำเข้าส่งออกสินค้าตามทางอื่นนอกทางอนุมัติ ตามมาตรา 86 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 25607 กันยายน 2566168
60 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด ที่18/2566 เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง13 กันยายน 2566125
61 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด ที่19/2566 เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง20 กันยายน 2566155
62 สิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 154/2558 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติ ผู้ขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนและเขตปลอดอากร ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ24 กันยายน 2566182
63 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด ที่20/2566 เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง27 กันยายน 2566164
64 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรณี จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ 256728 กันยายน 2566204
65 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรณี เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 256728 กันยายน 2566183
66 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรณี จ้างเหมาบริการพนักงานดูแลสวน จำนวน 1 คน ประจำปีงบประมาณ 256728 กันยายน 2566209
67 ประกาศศุลกากรแม่สอด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรณี จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาทำความสะอาด จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ 256728 กันยายน 2566172
68 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรณี จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาทำความสะอาด จำนวน 3 คน ประจำปีงบประมาณ 256728 กันยายน 2566164
69 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรณี จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ 256728 กันยายน 2566215
70 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรณี จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 6 คน ประจำปีงบประมาณ 256728 กันยายน 2566222
71 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด ที่ 22/2566 เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง2 พฤศจิกายน 2566196
72 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด ที่ 23/2566 เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง ประเภท โค เสื้อผ้า6 พฤศจิกายน 2566154
73 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด ที่ 24/2566 เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง14 พฤศจิกายน 2566119
74 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด ที่ 25/2566 เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง20 พฤศจิกายน 256695
75 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด ที่ 26/2566 เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง29 พฤศจิกายน 2566110
76 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเจ้าหน้าที่ด่านตรวจศุลกากรห้วยยะอุ ด่านศุลกากรแม่สอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤศจิกายน 256683
77 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด ที่ 27/2566 เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง6 ธันวาคม 2566172
78 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด ที่ 28/2566 เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง8 ธันวาคม 2566159
79 ช่องทางการติดต่อราชการของด่านศุลกากรแม่สอด กรณีโทรศัพท์ขัดข้อง13 ธันวาคม 256673
80 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด ที่ 29/2566 เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง19 ธันวาคม 2566111
81 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด ที่ 1/2567 เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง3 มกราคม 2567240
82 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด ที่ 2/2567 เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง25 มกราคม 2567221
83 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารกรมศุลกากร มุ่งสู่การเป็นองค์การที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล15 กุมภาพันธ์ 2567133
84 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง แจ้งผู้มีสิทธิมารับเงินสินบนรางวัล19 กุมภาพันธ์ 256789
85 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุราชการที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ต่อไปอีก 3 รายการ21 กุมภาพันธ์ 2567180
86 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรณี ตรวจเช็คและซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นส่วนที่สึกหรอ และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กจ 9259 ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กุมภาพันธ์ 2567129
87 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรณี จัดจ้างเปลี่ยนยาง จำนวน 4 เส้น รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข 3489 ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 มีนาคม 2567111
88 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรณี ตรวจเช็คและซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นส่วนที่สึกหรอ และเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กค 4461 ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มีนาคม 256744
89 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปงม.2567 รถยนต์ จำนวน 2 คัน12 มีนาคม 256775
90 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256615 มีนาคม 256764
91 ประกาศกรมศุลกากรเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอด แห่งที่ 2 จังหวัดตาก 1 แห่ง (ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))18 มีนาคม 256756
92 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง18 มีนาคม 256755
93 นายพิชยา เจริญสันต์ นายด่านศุลกากรแม่สอด พร้อมด้วยผู้แทนกรมศุลกากร เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือตอนล่าง 1 และเขตเศรษฐกิจภาคเหนือ19 มีนาคม 256766
94 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256721 มีนาคม 256750
95 ***ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอด แห่งที่ 2 จังหวัดตาก 1 แห่ง (ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)***22 มีนาคม 256770
96 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด ที่ 5/2567 เรื่องการขายทอดตลาดของกลาง 10 เมษายน 256716
ผลลัพท์ทั้งหมด 96 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรแม่สอด
287 หมู่ 1 ถ.สายเอเซีย ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5556-3095 ต่อ 23-5108
อีเมล์ : 74130000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรแม่สอด - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
ลิขสิทธิ์ 2020 ด่านศุลกากรแม่สอด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ