ประวัติด่านศุลกากรแม่สอด


ประวัติความเป็นมา
   ด่านศุลกากรแม่สอด สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 ตั้งอยู่เลขที่ 287 หมู่ 1 ถนนเอเชีย ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก บนที่ดินราชพัสดุหมายเลขที่ ตก.146 เนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา เป็นด่านศุลกากรทางบกอยู่ติดเขตแดนไทยกับเมียนมา ตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2483 ในอดีตเป็นด่านฝากอำเภอแม่สอด?มีนายอำเภอแม่สอดทำหน้าที่นายด่านศุลกากรแม่สอดโดยตำแหน่ง จนกระทั่งปี พ..2498?กรมศุลกากรได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศุลกากรไปปฏิบัติหน้าที่ด้านศุลกากร โดยปฏิบัติหน้าที่ที่ด่านพรมแดนบ้านท่าสายลวด ซึ่งก่อสร้างขึ้นในปี พ..2493-2494 ต่อมาในปี พ..2501-25022 ได้ใช้เป็นที่ทำการด่านศุลกากรแม่สอดเป็นการชั่วคราว

ต่อมาปี พ..2507 ด่านฯ แม่สอดได้รับงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านศุลกากรใหม่?ณ สถานที่ปัจจุบันเป็นเรือนไม้สองชั้นและต่อมาในปี ..2537 ได้รับงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านใหม่อีกครั้งหนึ่งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 850 ตารางเมตร ทดแทนอาคารที่ทำการเดิม ซึ่งได้ใช้มาจนถึงปัจจุบัน


มีบ้านพักข้าราชการรวมทั้งคลังเก็บรักษาของกลางอยู่ในรั้วเดียวกัน ตั้งอยู่เลขที่ 287 หมู่ 1 ถนนเอเชีย 1 (สายแม่สอด - ตาก) ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 29 มิถุนายน 2565 10:27:24
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรแม่สอด
287 หมู่ 1 ถ.สายเอเซีย ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5556-3095 ต่อ 23-5108
อีเมล์ : 74130000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรแม่สอด - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
ลิขสิทธิ์ 2020 ด่านศุลกากรแม่สอด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ