นายพิชยา เจริญสันต์
นายด่านศุลกากรแม่สอด

รายงานสถิติและข่าวสาร


ประกาศกรม/กระทรวง

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 54 เข้าชมวันนี้
  • 1,236 เข้าชมเดือนนี้
  • 38,380 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรแม่สอด 287 หมู่ 1 ถ.สายเอเซีย ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โทรศัพท์ 0-5556-3095 ต่อ 23-5108
e-Mail : 74130000@customs.go.th

ข่าวด่านศุลกากรแม่สอด

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุราชการที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ต่อไปอีก 3 รายการ21 กุมภาพันธ์ 2567 13:22:3312
2 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง แจ้งผู้มีสิทธิมารับเงินสินบนรางวัล19 กุมภาพันธ์ 2567 18:12:5416
3 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารกรมศุลกากร มุ่งสู่การเป็นองค์การที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล15 กุมภาพันธ์ 2567 17:39:4316
4 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด ที่ 2/2567 เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง25 มกราคม 2567 15:19:5583
5 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด ที่ 1/2567 เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง3 มกราคม 2567 09:07:55104
6 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด ที่ 29/2566 เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง19 ธันวาคม 2566 15:13:4071
7 ช่องทางการติดต่อราชการของด่านศุลกากรแม่สอด กรณีโทรศัพท์ขัดข้อง13 ธันวาคม 2566 16:29:5431
8 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด ที่ 28/2566 เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง8 ธันวาคม 2566 08:57:5679
9 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด ที่ 27/2566 เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง6 ธันวาคม 2566 11:06:3375
10 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด ที่ 26/2566 เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง29 พฤศจิกายน 2566 15:56:4946
11 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเจ้าหน้าที่ด่านตรวจศุลกากรห้วยยะอุ ด่านศุลกากรแม่สอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤศจิกายน 2566 16:15:2843
12 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด ที่ 25/2566 เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง20 พฤศจิกายน 2566 16:24:5556
13 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด ที่ 24/2566 เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง14 พฤศจิกายน 2566 11:47:5568
14 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด ที่ 23/2566 เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง ประเภท โค เสื้อผ้า6 พฤศจิกายน 2566 09:48:07100
15 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด ที่ 22/2566 เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง2 พฤศจิกายน 2566 11:07:25128
16 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรณี จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 6 คน ประจำปีงบประมาณ 256728 กันยายน 2566 14:23:02175
17 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรณี จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ 256728 กันยายน 2566 14:22:02161
18 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรณี จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาทำความสะอาด จำนวน 3 คน ประจำปีงบประมาณ 256728 กันยายน 2566 14:21:12126
19 ประกาศศุลกากรแม่สอด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรณี จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาทำความสะอาด จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ 256728 กันยายน 2566 14:20:12126
20 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรณี จ้างเหมาบริการพนักงานดูแลสวน จำนวน 1 คน ประจำปีงบประมาณ 256728 กันยายน 2566 14:18:55160
21 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรณี เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 256728 กันยายน 2566 14:17:53148
22 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรณี จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ 256728 กันยายน 2566 14:16:36169
23 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด ที่20/2566 เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง27 กันยายน 2566 09:02:05121
24 สิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 154/2558 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติ ผู้ขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนและเขตปลอดอากร ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ24 กันยายน 2566 16:54:23131
25 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด ที่19/2566 เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง20 กันยายน 2566 10:59:22120
26 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด ที่18/2566 เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง13 กันยายน 2566 11:10:0590
27 ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการนำเข้าส่งออกสินค้าตามทางอื่นนอกทางอนุมัติ ตามมาตรา 86 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 256021 กันยายน 2566 10:02:01109
28 มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน ด่านศุลกากรแม่สอด5 กันยายน 2566 17:31:18121
29 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสอบเช็คสภาพและเปลี่ยนคลัทช์รถยนต์ราชการ28 สิงหาคม 2566 13:50:5892
30 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง25 สิงหาคม 2566 13:25:24147
31 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง17 สิงหาคม 2566 11:06:33197
32 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง17 สิงหาคม 2566 11:03:33141
33 +++ ด่านศุลกากรแม่สอดจับกุมบุหรี่ลักลอบนำเข้า จำนวน 379 หีบห่อ (75,800 มวน)15 สิงหาคม 2566 07:20:38141
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา นายสมรวย จันพอ20 กรกฎาคม 2566 10:36:04105
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยอด 7,888.36 บาท29 มิถุนายน 2566 11:16:12119
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยอด 23,800 บาท29 มิถุนายน 2566 11:15:33118
37 การประชาสัมพันธ์ การจัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัยในการนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราว25 พฤษภาคม 2566 09:40:13118
38 การประชาสัมพันธ์ 'หลักสูตรตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร' รุ่นที่ 85/2566 (แม่สอด)18 พฤษภาคม 2566 16:03:23223
39 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด ที่ 8/2566 เรื่อง แจ้งให้ผู้มีสิทธิมารับเงินสินบนและรางวัล ณ ด่านสุลกากรแม่สอด5 พฤษภาคม 2566 17:20:51154
40 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อด่านศุลกากรแม่สอด พ.ศ. 256610 มกราคม 2566 16:31:21168
41 บทความหลักการขั้นตอนพิธีการศุลกากร การนำเข้า-ส่งออก นอกทางอนุมัติ มาตรา 86 วรรค 222 ธันวาคม 2565 10:26:46206
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพ ซ่อมแซม และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการ29 พฤศจิกายน 2565 10:46:43149
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรณี จัดซื้อวัสดุสำนักงาน29 พฤศจิกายน 2565 10:08:26117
44 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด ที่ 18/2565 เรื่อง แจ้งให้ผู้มีสิทธิมารับเงินสินบนและรางวัล ณ ด่านศุลกากรแม่สอด28 พฤศจิกายน 2565 16:33:36142
45 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่มีสภาพชำรุด 3 รายการ22 พฤศจิกายน 2565 09:23:11156
46 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรของด่านศุลกากรแม่สอด7 พฤศจิกายน 2565 10:31:37227
47 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากร31 ตุลาคม 2565 09:35:57200
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยสถานที่เก็บรถยนต์14 กันยายน 2565 17:34:55133
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ปี256614 กันยายน 2565 17:27:55154
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด พรมแดนแห่งที่2 ปี256614 กันยายน 2565 17:28:30131
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรณีรักษาความปลอดภัย ด่านศุลกากร OSS X-RAY14 กันยายน 2565 17:20:50137
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรณีจ้างเหมาพนักงานดูแลสวน14 กันยายน 2565 17:19:15121
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรณีเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร14 กันยายน 2565 17:17:34119
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรณีจ้างเหมาทำความสะอาดด่านศุลกากร OSS X-RAY14 กันยายน 2565 17:15:31126
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา14 กันยายน 2565 16:07:42125
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา14 กันยายน 2565 16:06:07133
57 ประกาศเผยแพร่แผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256631 สิงหาคม 2565 15:30:38169
58 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง แจ้งให้ผู้มีสิทธิมารับเงินสินบนและรางวัล ณ ด่านศุลการกรแม่สอด31 สิงหาคม 2565 09:48:51162
59 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง แจ้งให้ผู้มีสิทธิมารับเงินสินบนและรางวัล ณ ด่านศุลกากรแม่สอด17 มีนาคม 2565 15:15:52270
60 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง แจ้งให้ผู้มีสิทธิมารับเงินสินบนและรางวัล13 มกราคม 2565 09:34:38331
61 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุที่ได้มาจากการดำเนินงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและทาสี อาคารที่ทำการด่านตรวจศุลกากรห้วยยะอุฯ22 ธันวาคม 2564 09:55:15359
62 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุราชการที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ต่อไปอีก8 ธันวาคม 2564 17:10:00275
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อเครื่อง X-Ray 2 เครื่อง19 พฤศจิกายน 2564 15:12:52382
64 -ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง แจ้งให้ผู้มีสิทธิมารับเงินสินบนและรางวัล ณ ด่านศุลกากรแม่สอด-20 ตุลาคม 2564 14:19:06384
65 ^_^ ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ตรรวจสอบสัมภาระและหีบห่อชนิดติดตั้งถาวร จำนวน 2 เครื่อง ^_^19 ตุลาคม 2564 11:14:06377
66 ^_^ นายสมศักดิ์ สุขสมโสตร์ นายด่านศุลกากรแม่สอด พร้อมผู้บริหาร เป็นผู้แทนกรมศุลกากรมอบโล่ที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ^_^30 กันยายน 2564 15:47:09682
67 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง ลงวันที่ 21 กันยายน 256423 กันยายน 2564 10:15:41547
68 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง แจ้งให้ผู้มีสิทธิไปรับเงินสินบนและรางวัล ณ ด่านศุลกากรแม่สอด4 สิงหาคม 2564 09:31:34331
69 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256530 กรกฎาคม 2564 16:34:41394
70 ประกาศกด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง1 กรกฎาคม 2564 17:50:55558
71 ผู้ชนะราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและทาสี ตามประกาศด่านศุลกากร ลงวันที่ 4 มิ.ย. 6421 มิถุนายน 2564 15:50:59310
72 การขายทอดตลาดของกลาง วันที่ 22 มิถุนายน 256421 มิถุนายน 2564 15:52:53354
73 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมทาสี อาคารที่ทำการด่านตรวจห้วยยะอุฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์4 มิถุนายน 2564 16:26:00977
74 ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25643 มิถุนายน 2564 11:11:32280
75 ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก เรื่อง รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือ21 ธันวาคม 2563 13:59:12378
76 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256428 สิงหาคม 2563 15:26:39576
77 กรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ดูงานร่วมด่านศุลกากรแม่สอด17 สิงหาคม 2563 14:44:55415
78 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรณี จัดซื้อพัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 กรกฎาคม 2563 15:31:08408
79 ด่านศุลกากรแม่สอด ร่วมกันทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร 146 ปี และวันครบรอบวันก่อตั้งด่านศุลกากรแม่สอด 80 ปี4 กรกฎาคม 2563 10:22:55547
80 ^_^ เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ^_^22 มิถุนายน 2563 09:15:16520
81 นายสมศักดิ์ สุขสมโสตร์ นายด่านศุลกากรแม่สอด นำคณะผู้บริหารพร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ร่วมใจปลูก "ต้นรวงผึ้ง" ต้นไม้มหามงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ณ บริเวณหน้าอาคาร ที่ทำการด่านศุลกากรแม่สอด12 พฤษภาคม 2563 17:18:01859
82 โครงการกิจกรรม 5 ส ทำความดีด้วยหัวใจ "Big Cleaning Day" ด่านศุลกากรแม่สอด12 พฤษภาคม 2563 17:17:30465
83 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก (พนักงานขับรถ)17 สิงหาคม 2563 14:43:361,191
84 ประกาศผลคัดเลือก พนักงานขับรถ ด่านศุลกากรแม่สอด7 กันยายน 2563 11:38:37523
85 การขายทอดตลาดของกลาง วันที่ 20 กรกฏาคม 256417 กรกฎาคม 2564 13:34:18453
ผลลัพท์ทั้งหมด 85 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรแม่สอด
287 หมู่ 1 ถ.สายเอเซีย ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5556-3095 ต่อ 23-5108
อีเมล์ : 74130000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรแม่สอด - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
ลิขสิทธิ์ 2020 ด่านศุลกากรแม่สอด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ