นายพิชยา เจริญสันต์
นายด่านศุลกากรแม่สอด

รายงานสถิติและข่าวสาร


ประกาศกรม/กระทรวง

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 29 เข้าชมวันนี้
  • 1,463 เข้าชมเดือนนี้
  • 43,585 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรแม่สอด 287 หมู่ 1 ถ.สายเอเซีย ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โทรศัพท์ 0-5556-3095 ต่อ 23-5108
e-Mail : 74130000@customs.go.th

ข่าวด่านศุลกากรแม่สอด

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรณี ตรวจเช็คและซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นส่วนที่สึกหรอ และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กง 4871 ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0
2 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด ที่ 7/2567 เรื่องการขายทอดตลาดของกลาง 24 พฤษภาคม 2567 09:45:327
3 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรณี จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 เมษายน 2567 16:26:0353
4 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรณี ตรวจเช็คและซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นส่วนที่สึกหรอ และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กง 4871 ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 เมษายน 2567 15:58:5750
5 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด ที่ 6/2567 เรื่องการขายทอดตลาดของกลาง 25 เมษายน 2567 10:58:3271
6 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด ที่ 5/2567 เรื่องการขายทอดตลาดของกลาง 10 เมษายน 2567 09:01:2499
7 ***ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอด แห่งที่ 2 จังหวัดตาก 1 แห่ง (ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)***22 มีนาคม 2567 10:50:36184
8 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256721 มีนาคม 2567 11:30:08118
9 นายพิชยา เจริญสันต์ นายด่านศุลกากรแม่สอด พร้อมด้วยผู้แทนกรมศุลกากร เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือตอนล่าง 1 และเขตเศรษฐกิจภาคเหนือ19 มีนาคม 2567 13:21:23142
10 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง18 มีนาคม 2567 16:18:17100
11 ประกาศกรมศุลกากรเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอด แห่งที่ 2 จังหวัดตาก 1 แห่ง (ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))18 มีนาคม 2567 13:35:00101
12 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256615 มีนาคม 2567 22:27:44123
13 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปงม.2567 รถยนต์ จำนวน 2 คัน12 มีนาคม 2567 14:18:24113
14 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรณี ตรวจเช็คและซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นส่วนที่สึกหรอ และเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กค 4461 ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มีนาคม 2567 09:24:0080
15 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรณี จัดจ้างเปลี่ยนยาง จำนวน 4 เส้น รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข 3489 ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 มีนาคม 2567 09:29:02191
16 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรณี ตรวจเช็คและซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นส่วนที่สึกหรอ และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กจ 9259 ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กุมภาพันธ์ 2567 14:18:08200
17 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุราชการที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ต่อไปอีก 3 รายการ21 กุมภาพันธ์ 2567 13:22:33234
18 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง แจ้งผู้มีสิทธิมารับเงินสินบนรางวัล19 กุมภาพันธ์ 2567 18:12:54144
19 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารกรมศุลกากร มุ่งสู่การเป็นองค์การที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล15 กุมภาพันธ์ 2567 17:39:43171
20 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด ที่ 2/2567 เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง25 มกราคม 2567 15:19:55250
21 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด ที่ 1/2567 เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง3 มกราคม 2567 09:07:55284
22 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด ที่ 29/2566 เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง19 ธันวาคม 2566 15:13:40136
23 ช่องทางการติดต่อราชการของด่านศุลกากรแม่สอด กรณีโทรศัพท์ขัดข้อง13 ธันวาคม 2566 16:29:5496
24 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด ที่ 28/2566 เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง8 ธันวาคม 2566 08:57:56191
25 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด ที่ 27/2566 เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง6 ธันวาคม 2566 11:06:33227
26 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด ที่ 26/2566 เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง29 พฤศจิกายน 2566 15:56:49138
27 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเจ้าหน้าที่ด่านตรวจศุลกากรห้วยยะอุ ด่านศุลกากรแม่สอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤศจิกายน 2566 16:15:28110
28 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด ที่ 25/2566 เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง20 พฤศจิกายน 2566 16:24:55119
29 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด ที่ 24/2566 เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง14 พฤศจิกายน 2566 11:47:55145
30 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด ที่ 23/2566 เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง ประเภท โค เสื้อผ้า6 พฤศจิกายน 2566 09:48:07206
31 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด ที่ 22/2566 เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง2 พฤศจิกายน 2566 11:07:25245
32 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรณี จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 6 คน ประจำปีงบประมาณ 256728 กันยายน 2566 14:23:02252
33 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรณี จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ 256728 กันยายน 2566 14:22:02242
34 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรณี จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาทำความสะอาด จำนวน 3 คน ประจำปีงบประมาณ 256728 กันยายน 2566 14:21:12189
35 ประกาศศุลกากรแม่สอด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรณี จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาทำความสะอาด จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ 256728 กันยายน 2566 14:20:12199
36 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรณี จ้างเหมาบริการพนักงานดูแลสวน จำนวน 1 คน ประจำปีงบประมาณ 256728 กันยายน 2566 14:18:55234
37 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรณี เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 256728 กันยายน 2566 14:17:53211
38 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรณี จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ 256728 กันยายน 2566 14:16:36227
39 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด ที่20/2566 เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง27 กันยายน 2566 09:02:05190
40 สิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 154/2558 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติ ผู้ขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนและเขตปลอดอากร ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ24 กันยายน 2566 16:54:23217
41 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด ที่19/2566 เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง20 กันยายน 2566 10:59:22179
42 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด ที่18/2566 เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง13 กันยายน 2566 11:10:05153
43 ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการนำเข้าส่งออกสินค้าตามทางอื่นนอกทางอนุมัติ ตามมาตรา 86 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 256021 กันยายน 2566 10:02:01214
44 มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน ด่านศุลกากรแม่สอด5 กันยายน 2566 17:31:18180
45 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสอบเช็คสภาพและเปลี่ยนคลัทช์รถยนต์ราชการ28 สิงหาคม 2566 13:50:58169
46 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง25 สิงหาคม 2566 13:25:24216
47 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง17 สิงหาคม 2566 11:06:33278
48 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง17 สิงหาคม 2566 11:03:33220
49 +++ ด่านศุลกากรแม่สอดจับกุมบุหรี่ลักลอบนำเข้า จำนวน 379 หีบห่อ (75,800 มวน)15 สิงหาคม 2566 07:20:38233
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา นายสมรวย จันพอ20 กรกฎาคม 2566 10:36:04176
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยอด 7,888.36 บาท29 มิถุนายน 2566 11:16:12212
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยอด 23,800 บาท29 มิถุนายน 2566 11:15:33200
53 การประชาสัมพันธ์ การจัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัยในการนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราว25 พฤษภาคม 2566 09:40:13178
54 การประชาสัมพันธ์ 'หลักสูตรตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร' รุ่นที่ 85/2566 (แม่สอด)18 พฤษภาคม 2566 16:03:23311
55 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด ที่ 8/2566 เรื่อง แจ้งให้ผู้มีสิทธิมารับเงินสินบนและรางวัล ณ ด่านสุลกากรแม่สอด5 พฤษภาคม 2566 17:20:51232
56 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อด่านศุลกากรแม่สอด พ.ศ. 256610 มกราคม 2566 16:31:21243
57 บทความหลักการขั้นตอนพิธีการศุลกากร การนำเข้า-ส่งออก นอกทางอนุมัติ มาตรา 86 วรรค 222 ธันวาคม 2565 10:26:46272
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพ ซ่อมแซม และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการ29 พฤศจิกายน 2565 10:46:43219
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรณี จัดซื้อวัสดุสำนักงาน29 พฤศจิกายน 2565 10:08:26215
60 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด ที่ 18/2565 เรื่อง แจ้งให้ผู้มีสิทธิมารับเงินสินบนและรางวัล ณ ด่านศุลกากรแม่สอด28 พฤศจิกายน 2565 16:33:36225
61 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่มีสภาพชำรุด 3 รายการ22 พฤศจิกายน 2565 09:23:11219
62 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรของด่านศุลกากรแม่สอด7 พฤศจิกายน 2565 10:31:37319
63 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากร31 ตุลาคม 2565 09:35:57272
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยสถานที่เก็บรถยนต์14 กันยายน 2565 17:34:55205
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ปี256614 กันยายน 2565 17:27:55236
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด พรมแดนแห่งที่2 ปี256614 กันยายน 2565 17:28:30204
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรณีรักษาความปลอดภัย ด่านศุลกากร OSS X-RAY14 กันยายน 2565 17:20:50216
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรณีจ้างเหมาพนักงานดูแลสวน14 กันยายน 2565 17:19:15205
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรณีเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร14 กันยายน 2565 17:17:34194
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรณีจ้างเหมาทำความสะอาดด่านศุลกากร OSS X-RAY14 กันยายน 2565 17:15:31186
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา14 กันยายน 2565 16:07:42200
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา14 กันยายน 2565 16:06:07199
73 ประกาศเผยแพร่แผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256631 สิงหาคม 2565 15:30:38230
74 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง แจ้งให้ผู้มีสิทธิมารับเงินสินบนและรางวัล ณ ด่านศุลการกรแม่สอด31 สิงหาคม 2565 09:48:51229
75 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง แจ้งให้ผู้มีสิทธิมารับเงินสินบนและรางวัล ณ ด่านศุลกากรแม่สอด17 มีนาคม 2565 15:15:52338
76 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง แจ้งให้ผู้มีสิทธิมารับเงินสินบนและรางวัล13 มกราคม 2565 09:34:38420
77 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุที่ได้มาจากการดำเนินงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและทาสี อาคารที่ทำการด่านตรวจศุลกากรห้วยยะอุฯ22 ธันวาคม 2564 09:55:15435
78 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุราชการที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ต่อไปอีก8 ธันวาคม 2564 17:10:00359
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อเครื่อง X-Ray 2 เครื่อง19 พฤศจิกายน 2564 15:12:52455
80 -ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง แจ้งให้ผู้มีสิทธิมารับเงินสินบนและรางวัล ณ ด่านศุลกากรแม่สอด-20 ตุลาคม 2564 14:19:06465
81 ^_^ ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ตรรวจสอบสัมภาระและหีบห่อชนิดติดตั้งถาวร จำนวน 2 เครื่อง ^_^19 ตุลาคม 2564 11:14:06459
82 ^_^ นายสมศักดิ์ สุขสมโสตร์ นายด่านศุลกากรแม่สอด พร้อมผู้บริหาร เป็นผู้แทนกรมศุลกากรมอบโล่ที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ^_^30 กันยายน 2564 15:47:09796
83 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง ลงวันที่ 21 กันยายน 256423 กันยายน 2564 10:15:41611
84 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง แจ้งให้ผู้มีสิทธิไปรับเงินสินบนและรางวัล ณ ด่านศุลกากรแม่สอด4 สิงหาคม 2564 09:31:34409
85 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256530 กรกฎาคม 2564 16:34:41459
86 ประกาศกด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง1 กรกฎาคม 2564 17:50:55623
87 ผู้ชนะราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและทาสี ตามประกาศด่านศุลกากร ลงวันที่ 4 มิ.ย. 6421 มิถุนายน 2564 15:50:59387
88 การขายทอดตลาดของกลาง วันที่ 22 มิถุนายน 256421 มิถุนายน 2564 15:52:53428
89 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมทาสี อาคารที่ทำการด่านตรวจห้วยยะอุฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์4 มิถุนายน 2564 16:26:001,078
90 ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25643 มิถุนายน 2564 11:11:32338
91 ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก เรื่อง รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือ21 ธันวาคม 2563 13:59:12439
92 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256428 สิงหาคม 2563 15:26:39649
93 กรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ดูงานร่วมด่านศุลกากรแม่สอด17 สิงหาคม 2563 14:44:55497
94 ประกาศด่านศุลกากรแม่สอด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรณี จัดซื้อพัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 กรกฎาคม 2563 15:31:08470
95 ด่านศุลกากรแม่สอด ร่วมกันทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร 146 ปี และวันครบรอบวันก่อตั้งด่านศุลกากรแม่สอด 80 ปี4 กรกฎาคม 2563 10:22:55618
96 ^_^ เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ^_^22 มิถุนายน 2563 09:15:16598
97 นายสมศักดิ์ สุขสมโสตร์ นายด่านศุลกากรแม่สอด นำคณะผู้บริหารพร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ร่วมใจปลูก "ต้นรวงผึ้ง" ต้นไม้มหามงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ณ บริเวณหน้าอาคาร ที่ทำการด่านศุลกากรแม่สอด12 พฤษภาคม 2563 17:18:01939
98 ประกาศผลคัดเลือก พนักงานขับรถ ด่านศุลกากรแม่สอด7 กันยายน 2563 11:38:37597
99 โครงการกิจกรรม 5 ส ทำความดีด้วยหัวใจ "Big Cleaning Day" ด่านศุลกากรแม่สอด12 พฤษภาคม 2563 17:17:30525
100 การขายทอดตลาดของกลาง วันที่ 20 กรกฏาคม 256417 กรกฎาคม 2564 13:34:18520
101 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก (พนักงานขับรถ)17 สิงหาคม 2563 14:43:361,311
ผลลัพท์ทั้งหมด 100 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรแม่สอด
287 หมู่ 1 ถ.สายเอเซีย ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5556-3095 ต่อ 23-5108
อีเมล์ : 74130000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรแม่สอด - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
ลิขสิทธิ์ 2020 ด่านศุลกากรแม่สอด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ