เขตพื้นที่รับผิดชอบ

ข้อมูลทั่วไปของด่านศุลกากรแม่สอด

ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบและความยาวของแนวเขตแดนที่ติดประเทศเพื่อนบ้าน 'สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์'

ด่านศุลกากรแม่สอด สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 ตั้งอยู่เลขที่ 287 หมู่ 1 ถนนเอเชีย ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก บนเนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา
ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดและแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ได้กำหนดพื้นที่รับผิดชอบของด่านศุลกากรแม่สอด ตั้งอยู่ในจังหวัดตาก มีเขตพื้นที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดสุโขทัย จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี พื้นที่รวมทั้งสิ้น 47,938.155 ตร.กม. จังหวัดตากเป็นจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเมียนมา มีชายแดนยาวประมาณ 533 กม. (แม่น้ำเมย 305 กม. เทือกเขาตะนาวศรี 197 กม. ลำห้วยวาเล่ย์ 31 กม.) สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นภูเขาสูง


 


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 29 พฤษภาคม 2563 11:22:13
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรแม่สอด
287 หมู่ 1 ถ.สายเอเซีย ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5556-3095 ต่อ 23-5108
อีเมล์ : 74130000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรแม่สอด - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
ลิขสิทธิ์ 2020 ด่านศุลกากรแม่สอด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ